pečuj doma

Zhoršení stavu při běžícím odvolání u příspěvku na péči

10.8.2023

Maminka, 88 let, má od listopadu 2022 přiznán příspěvek na péči v I. stupni. V lednu 2023 se zdravotní stav zhoršil (najednou se nepostavila se na nohy ani se v posteli neposadila), RZS maminku odvezla do nemocnice, byla na oddělení geriatrie, po týdnu na infekčním oddělení z důvodu kovidu a uroinfektu. Po měsíci léčení v nemocnici byla převezena na oddělení následné péče jiného zdravotnického zařízení (sanatorium). V průběhu léčby se jen krátce a v bolestech postavila na nohy, rehabilitace nebyla často prováděna z důvodu bolestí. Byla na lůžku, zcela inkontinentní, s pomocí personálu se posadila na lůžku k jídlu. V dubnu podána žádost na zvýšení stupně závislosti, v červenci přišlo rozhodnutí ponechat první stupeň. Podáno odvolání. Lze podat novou žádost na zvýšení v průběhu odvolání, když se stav ještě zhoršil?

Odpověď

Odpověď na Vaši otázku zní: „Ano“. Zákon to umožňuje. Již dopředu však musím avizovat, že úřady s tím budou mít velké obtíže a velmi pravděpodobně si tím, resp. mamince, celé řízení zkomplikujete.

Pravda je bohužel taková, že na úřadech práce jsou velké podstavy (chybí mnoho úředníků) a ti, kteří tam jsou, často nemají dostatečné znalosti a nejsou dostatečně proškolení. A tak, přestože správní řád tuto věc umožňuje, v praxi bych Vám to moc nedoporučovala.
Odmyslíme-li si skutečnost, že odvolací řízení by mělo trvat nejvýš 1-2 měsíce, ale v praxi trvá rok i déle, pak správný postup by měl být ten, že odvolací orgán (MPSV) dokončí odvolací řízení, zatímco úřad práce zpracuje novou žádost. Z odvolacího řízení pak vyplyne to, od kdy bude mamince náležet vyšší stupeň příspěvku na péči nebo jí bude ponechán původní první stupeň. Toto rozhodnutí (z odvolacího řízení) pak bude mít omezenou platnost, protože jeho platnost ukončí rozhodnutí z nového řízení.
A z nové žádosti, resp. z nového řízení vyplyne nárok další, který bude počínat v měsíci, kdy byla nová žádost podána a jeho platnost by měla být např. na neurčito nebo 5 či 10 let apod.
Ale, jak říkám, úřad práce se buď bude bránit novou žádost vůbec přijmout, nebo Vás budou přemlouvat, abyste ji stáhla, protože si s těmito kroky nebudou vědět rady.

Co bych tedy doporučovala?

Právě proto, že řízení trvá tak dlouho (prvoinstanční cca 5-7 měsíců, odvolací pak cca 3/4 roku až rok, ale i déle), celkem běžně oba úřady, tj. úřad práce i MPSV, v průběhu řízení přijímají nové doklady a důkazy a to až do doby, než je zpracován posudek.
Máte-li tedy nové lékařské zprávy, které dokladují zhoršení zdravotního stavu maminky, udělejte si z nich kopie, které pošlete odvolacímu orgánu (kontakty byste měla mít, pokud jste již od MPSV obdržela usnesení o přerušení řízení) a originály si uschovejte.
Než MPSV dokončí řízení, budete vyzvána, resp. Vaše maminka nebo její zástupce (tak jako v řízení u úřadu práce), k nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Tohoto práva doporučuji využít, na úřad zajít a ve spisu ověřit, zda nové zprávy použili a zohlednili jejich závěry při zpracovávání posudku, tj. zda zvýšili mamince přiznaný stupeň příspěvku na péči.
Celkem běžně se pak v takových případech vydává rozhodnutí, které má více „výroků“. To znamená, že se např. uzná mamince II. stupeň a to od 01/2023 do 04/2023 a od 05/2023 se jí přizná stupeň číslo III. nebo IV. stupeň apod.
Data, od kdy dojde ke zvýšení a do kterého stupně, se určují dle toho, jak se podaří zdokumentovat počátek zhoršení zdravotního stavu. V praxi podle dat na lékařských zprávách, které jasně dokladují maminčino zhoršení.
Co se týče lékařských zpráv, doporučuji tedy projít zprávy, které máte doma, příp. ty, které má v maminčině kartě praktický lékař, a pokusit se doložit odvolacímu orgánu zprávy s co nejstaršími daty.

Jen pro úplnost dodávám, že posudkový lékař si nemůže nic domýšlet, pracuje jen s informacemi, které vidí v lékařských zprávách. Lidé se často zlobí, že posudkový lékař zpracovává posudek, aniž by je viděl, to však většinou nevadí, protože posudkový lékař nemá k dispozici žádné diagnostické přístroje ani laboratoř, posouzení zdravotního stavu tedy v každém případě vychází především z lékařských zpráv. Čím lépe jsou zpracovány, tím více posouzení odpovídá skutečnému stavu.
Z výše uvedeného je Vám jistě jasné, že nejde o to doložit co nejvíce zpráv, ale především o to doložit takové, ze kterých bude patrné, do jakého stupně příspěvku by měla být maminka zařazena.
Nespoléhejte také na to, že posudkový lékař má odpovídající atestaci z oboru geriatrie. To by bylo pochopitelně ideální, lépe by pak pochopil dopady zdravotního stavu maminky na její schopnost zvládat péči o svou osobu. Posudkových lékařů je však velmi málo a tak, kromě toho, že všichni mají atestaci z posudkového lékařství (takový všeobecný lékařský přehled souvisejí zejména s kritérii pro přiznání jednotlivých dávek, jako je příspěvek na péči, průkaz OZP či invalidní důchod), mají často svou atestaci např. z chirurgie, interny či praktického lékařství.
To je důležité si uvědomit a požádat ošetřující lékaře maminky, aby do zpráv nezaznamenávali ani tolik diagnózy, i když ty jsou pochopitelně důležité, ale aby tam právě psal praktické dopady daného onemocnění na chůzi, jemnou motoriku, schopnost zapamatovávat si informace, komunikovat atd. aby podle zpráv bylo možné zhodnotit zvládání jednotlivých životních potřeb, tak, jak jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu.

Jak již asi víte, u příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, asistent, rodina, přátelé…).
Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, včetně toho, kolik jich je třeba splňovat, resp. nezvládat pro jednotlivé stupně příspěvku, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006 (text ke stažení). Má-li maminka ochotné lékaře, požádejte je, aby ve zprávách, které sepisují, byli co nejkonkrétnější, tj. aby popisovali omezení maminky pro praktický život.

Pokud byste si s vyjádřením k podkladům před vydáním rozhodnutí u MPSV nevěděla rady, požádejte o prodloužení lhůty (např. o 2 týdny), na což máte právo, a ozvěte se nám. Poradíme Vám, jak text zpracovat.

S přáním úspěšného dokončení odvolacího vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.