pečuj doma

Zvýšení stupně invalidity bez navýšení důchodu

23.11.2022

V roce 2005 mi byl přiznám částečný invalidní důchod I. st. Po žádosti o zvýšení mi byl v roce 2022 přiznán ČID II. st. ovšem bez navýšení finančního příspěvku. Je to v pořádku? Má smysl se proti tomuto odvolat?

Odpověď

Bohužel Vás nepotěším. To, na co se ptáte, slýchám často.  

Týká se to většiny osob, které byly v lednu 2010, po přijetí novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění automaticky přeřazeny z částečného invalidního důchodu (ČID) do invalidity I. stupně a výše invalidního důchodu jim zůstala zachována.

Spolu ze změnou výše uvedeného zákona 155/1995 byla přijata také nová vyhláška o posuzování invalidity, která upravuje procentuální ohodnocení jednotlivých handicapů, podle kterého pak dochází k zařazení do jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Dá se říci, že přeřazením z částečného invalidního důchodu do invalidity I. stupně (v lednu 2010) mělo dojít také ke snížení výplaty důchodu. To však zákon nedovoluje, proto výše důchodů zůstala všem stejná, jakou čerpali u svého ČID.

Mnoho osob se zdravotním postižením si poté požádalo o přehodnocení zdravotního stavu a dle výše uvedené vyhlášky byli přeřazeni do II. stupně invalidity. Protože však tito lidé vlastně pobírali invalidní důchod vyšší, než jaký jim měl náležet, přeřazením do II. stupně došlo k „dorovnání“ a dnes tedy pobírají důchod ve výši, která jim náleží.

Do prosince 2011 legislativa umožňovala, aby došlo k přepočtu invalidního důchodu a tím také k navýšení. Od ledna 2012 však platí další novela zákona č. 155/1995, která zvýšení důchodu již neumožňuje. V zákoně je přesně uvedeno:

Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity
a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,
b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,
c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,
d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.“
(citace z novely zák. č. 155/1995 konkrétně čl. II bod 3 zákona č. 220/2011)

Vaší situace se týká především první, zvýrazněná věta.

Je mi líto, ale myslím si, že odvolání, resp. podávání námitek je ve Vašem případě zbytečné, protože postup České správy sociálního zabezpečení má oporu v zákoně a je tedy od ledna 2012 naprosto legální.

Mrzí mne, že jsem Vám nemohla poskytnout povzbudivější informace, budete-li mít další dotazy, budeme rádi, když se na nás opět obrátíte.

S pozdravem přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

ZPRÁVY: Umři do měsíce, jinak nezaplatíme...

25.3.2023 Ví, že už brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic PAHOP. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže. Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí… více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.