pečuj doma

Zvýšení stupně invalidity bez navýšení důchodu

23.11.2022

V roce 2005 mi byl přiznám částečný invalidní důchod I. st. Po žádosti o zvýšení mi byl v roce 2022 přiznán ČID II. st. ovšem bez navýšení finančního příspěvku. Je to v pořádku? Má smysl se proti tomuto odvolat?

Odpověď

Bohužel Vás nepotěším. To, na co se ptáte, slýchám často.  

Týká se to většiny osob, které byly v lednu 2010, po přijetí novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění automaticky přeřazeny z částečného invalidního důchodu (ČID) do invalidity I. stupně a výše invalidního důchodu jim zůstala zachována.

Spolu ze změnou výše uvedeného zákona 155/1995 byla přijata také nová vyhláška o posuzování invalidity, která upravuje procentuální ohodnocení jednotlivých handicapů, podle kterého pak dochází k zařazení do jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Dá se říci, že přeřazením z částečného invalidního důchodu do invalidity I. stupně (v lednu 2010) mělo dojít také ke snížení výplaty důchodu. To však zákon nedovoluje, proto výše důchodů zůstala všem stejná, jakou čerpali u svého ČID.

Mnoho osob se zdravotním postižením si poté požádalo o přehodnocení zdravotního stavu a dle výše uvedené vyhlášky byli přeřazeni do II. stupně invalidity. Protože však tito lidé vlastně pobírali invalidní důchod vyšší, než jaký jim měl náležet, přeřazením do II. stupně došlo k „dorovnání“ a dnes tedy pobírají důchod ve výši, která jim náleží.

Do prosince 2011 legislativa umožňovala, aby došlo k přepočtu invalidního důchodu a tím také k navýšení. Od ledna 2012 však platí další novela zákona č. 155/1995, která zvýšení důchodu již neumožňuje. V zákoně je přesně uvedeno:

Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity
a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,
b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,
c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,
d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.“
(citace z novely zák. č. 155/1995 konkrétně čl. II bod 3 zákona č. 220/2011)

Vaší situace se týká především první, zvýrazněná věta.

Je mi líto, ale myslím si, že odvolání, resp. podávání námitek je ve Vašem případě zbytečné, protože postup České správy sociálního zabezpečení má oporu v zákoně a je tedy od ledna 2012 naprosto legální.

Mrzí mne, že jsem Vám nemohla poskytnout povzbudivější informace, budete-li mít další dotazy, budeme rádi, když se na nás opět obrátíte.

S pozdravem přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.