pečuj doma

Zvýšení stupně invalidity bez navýšení důchodu

23.11.2022

V roce 2005 mi byl přiznám částečný invalidní důchod I. st. Po žádosti o zvýšení mi byl v roce 2022 přiznán ČID II. st. ovšem bez navýšení finančního příspěvku. Je to v pořádku? Má smysl se proti tomuto odvolat?

Odpověď

Bohužel Vás nepotěším. To, na co se ptáte, slýchám často.  

Týká se to většiny osob, které byly v lednu 2010, po přijetí novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění automaticky přeřazeny z částečného invalidního důchodu (ČID) do invalidity I. stupně a výše invalidního důchodu jim zůstala zachována.

Spolu ze změnou výše uvedeného zákona 155/1995 byla přijata také nová vyhláška o posuzování invalidity, která upravuje procentuální ohodnocení jednotlivých handicapů, podle kterého pak dochází k zařazení do jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Dá se říci, že přeřazením z částečného invalidního důchodu do invalidity I. stupně (v lednu 2010) mělo dojít také ke snížení výplaty důchodu. To však zákon nedovoluje, proto výše důchodů zůstala všem stejná, jakou čerpali u svého ČID.

Mnoho osob se zdravotním postižením si poté požádalo o přehodnocení zdravotního stavu a dle výše uvedené vyhlášky byli přeřazeni do II. stupně invalidity. Protože však tito lidé vlastně pobírali invalidní důchod vyšší, než jaký jim měl náležet, přeřazením do II. stupně došlo k „dorovnání“ a dnes tedy pobírají důchod ve výši, která jim náleží.

Do prosince 2011 legislativa umožňovala, aby došlo k přepočtu invalidního důchodu a tím také k navýšení. Od ledna 2012 však platí další novela zákona č. 155/1995, která zvýšení důchodu již neumožňuje. V zákoně je přesně uvedeno:

Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity
a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,
b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,
c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,
d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.“
(citace z novely zák. č. 155/1995 konkrétně čl. II bod 3 zákona č. 220/2011)

Vaší situace se týká především první, zvýrazněná věta.

Je mi líto, ale myslím si, že odvolání, resp. podávání námitek je ve Vašem případě zbytečné, protože postup České správy sociálního zabezpečení má oporu v zákoně a je tedy od ledna 2012 naprosto legální.

Mrzí mne, že jsem Vám nemohla poskytnout povzbudivější informace, budete-li mít další dotazy, budeme rádi, když se na nás opět obrátíte.

S pozdravem přáním všeho dobrého

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.