pečuj doma

Antonín Hošťálek Z DENÍKU ČTENÁŘE: Duše Ruska

19.1.2022

Katolický kněz Tomáš Špidlík do sebe vstřebal obrovské duševní bohatství ruského národa. A sbližování katolicismu a pravoslaví zasvětil vlastně život. A pravoslavní ho ctili tak hluboce, že když byl jmenován v roce 2003 kardinálem, pravili: „Tak a máme ve Vatikánu našeho prvního kardinála.

Tento rodák z moravských Boskovic, byl i zpovědníkem Karola Wojtyly. A dával papeži Janu Pavlu II. a jeho nejbližším spolupracovníkům duchovní cvičení, ve kterých se vždy vydatně opíral o církevní otce Východu.  

Mezi těmito týdny a dneškem neleží dlouhá doba, ale jak se to kolo dějin rychle otočilo! I v tom ještě donedávna konzervativním Vatikánu…

Ale po tomto entrée k samotné Duši Ruska: Špidlík na úvod této knížečky nadhazuje otázku, zda-li je ruská duše něčím jiná. A cituje v odpověď Fjodora Michajloviče Dostojevského „Jediná láska, která se doposud vždy osvědčila, je láska venkovského ruského lidu ke Kristu“.  A s tímto výrokem se Špidlík ztotožňuje i o 150 let později, v době, kdy západní Evropa je už převážně odkřesťanštělá, a říká: „A proto také byla po staletí zvána Svatá Rus.“ Ale hned dodává: „Ovšem ne, že by Rusové si mysleli, že jsou morálně lepší. Spíše z hloubi této velké země neustále už po staletí zaznívá nenápadný tichý tlumený hlas, který je spíše touhou po svatosti a po spojení s Kristem“.

Jenže tohle téma je nekonečně bohaté, a my se nyní proto soustředíme raději jen na pár odstavců z knihy, v nichž kardinál Špidlík mluví o malířství a literatuře Ruska. Byl velkým znalcem obojího a v těchto kapitolách objasňuje vlastně přístup ruského lidu k umění.

Začněme ikonami, které se dnes stávají módní záležitostí i v západní Evropě. Lidé je obdivují, líbí se jim, ale bohužel mnozí nevědí, co znázorňují. Jsou pro Zápaďany tajuplné a tím i zajímavé. Avšak dodnes v Rusku každý venkovan…, no přesnější bude uvést, že ještě před nějakým desetiletím v Rusku každý venkovan… uměl číst ikony.

Povšimněme si, že na obrazech západních křesťanů jsou znázorněni lidé jako my, píše Špidlík. Plnokrevní, pozemští, jejich svatost malíři vyjadřují tím, že jsou zkroušení nebo u vytržení. Malíři pracují se světlem jako u jiných obrazů, světlo jde z venku. Malíři ikon pracují se světlem jiným. Světce osvětluje jen vnitřní světlo. Vychází z toho, že duch je duší naší duše, a proto světlo na tvářích východních světců vychází zevnitř. Arcibiskup Simenon říkal: "Piš listy, maluj barvami, malba je pravdivá stejně jako to, co stojí v knihách, je v ní boží milost." Třeba Rafaelova Madona to je krásná žena s dítětem, které jakoby ochraňuje. Je to matka, která miluje svoje dítě. Ale na ikonách dítě ochraňuje matku. Když se dobře podíváme, malý Ježíš má leckdy dospělou tvář…

Na ikonách je často červená a modrá. Červená barva je symbolem božství, a modrá zase lidství. Je proto logické, že Kristus má vnitřní roucho červené a vnější modré. Je to Bůh, který se stal člověkem, Maria má zase vnitřní oděv modrý a vnější červený. Kdo není zasvěcen do čtení ikon, třeba nechápe, proč jsou stromy a hory tak maličké jako rostlinky. Malíř ikon zobrazuje svět podle jeho duchovní hodnoty. Proto jsou lidské bytosti tak vysoké, a proto se často stromy a hory uklánějí ke Kristu, který je středem stvoření. A na ikonách si taky povšimneme, že některé tváře jsou prázdné. Proč? Protože jsou to ďábelské tváře.

Nebo vezměme knihy. V životopisech východních světců stojí, že se napájeli moudrostí z knih a že jí byli proniknuti jako houba vodou. Pro Slovany byla kniha zázrakem, křest jim přinášel novou kulturu a kniha byla zdobena proto zlatem a slonovinou. Knihy jim objasňovaly boží tajemství a taky hloubku jejich vlastního života. V božích knihách viděli Boha tváři tvář a sebe, jací skutečně jsou. A vázali je do zlata, protože kniha představovala duchovní růst. Dnes už samozřejmě to tak úplně není, zažíváme, a to celosvětově, úpadek celé písemné kultury, doznává Špidlík a dodává ještě: „Dnes se bohužel děje s knihou něco podobného jako ve styku s lidmi. Nevidíme-li v lidech Krista, nutně si jich přestaneme vážit.“ 

Nicméně, že duše Ruska je náboženská, platí podnes. A je otázkou, zdali to může být v budoucnu jinak. Vždyť zůstala náboženskou i v časech komunistické ortodoxie a zůstává ji i v časech chorobně vypjatého liberalismu a s ním souvisejících nových ideologií. Tato knížečka je jenom Špidlíkův malý závdavek. Jeho hlavním dílem je téměř pětisetstránková Ruská idea. A myslím, že kdo tenhle mimořádný knižní opus nepřečetl, neví možná to hlavní o Rusku a ruské duši.

A. Hošťálek

PS: A tímto textem jsme Deník čtenáře uzavřeli. Důvod? Ze všech rubrik a podrubrik na našem webu měl daleko nejnižší počet zobrazení. A odezvu, tu neměl prakticky žádnou. Nezbývá než si přiznat, že exkurzy do světa knih si čtenáře nenašly. Ale určitě se v roce 2022 pokusíme najít z kulturně-společenské oblasti pro náš web nový formát a témata a doufáme, že s nimi budeme úspěšnější...

PS 2: V současné době připravujeme například pořad s pracovním názvem Kulturní dialogy, které by měli mít širší společenský přesah. Půjde o videoseriál a my doufáme, že dokážeme jeho rozpočet pokrýt aspoň v nejnutnějším rozsahu. Dříve jsme se kulturní oblasti věnovali šířeji a věříme, že na předchozí činnost navážeme.

(red) 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

ZPRÁVY: Covid udeří už v říjnu? Chlíbek by nenasazoval respirátory

2.10.2022 Zatímco podle ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka by měla podzimní vlna covidu-19 přijít až v měsíci listopadu, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek shodně zmiňují již říjen. více...

PŘEDNÁŠKA: Marián Kuffa a jeho moudrá a pravdivá slova

2.10.2022 O smíření, milosrdenství, lásce...  Video Slovenského dohovoru za rodinu, v němž vystupuje katolický kněz P. Marián Kuffa. Všechno, co říká, je hluboce lidské a pravdivé. Hovoří o věcech, které se našich národů, ale nejen jich, právě teď bytostně týkají. Přednášku proslovil na konci září. více...

INFO: Nominujte na Cenu Křesadlo pro dobrovolníky

1.10.2022 Cenu Křesadlo v Jihomoravském kraji může získat každý, kdo dobrovolně a zdarma působí v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem a svému okolí. Křesadlo je ocenění pro úplně obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem je i zviditelnit příběhy nezištné pomoci v tomto kraji. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.